Umberto Eco : Istoria Frumuseții

Un titlu mai nimerit pentru Istoria Frumuseții ar fi fost: Scurtă istorie a ideilor despre Frumos în cultura vestică. Ar fi fost mai puțin comercial însă. Dar cartea apărută sub îngrijirea regretatului Umberto Eco asta face: o trecere (foarte) rapidă în revistă a felului în care europenii au înțeles Frumosul de-a lungul istoriei, din Grecia antică și până astăzi. Doar atât. Însă o face într-un mod admirabil.

Tot ce este în litere italice, mai jos, marchează citate din carte.

Frumusețea de la o epocă la alta

Pornind, cum spuneam, din Grecia antică, în care Frumusețea este mai totdeauna asocialtă altor calități, trecând prin Evul Mediu (care reflectă la caracterul pasager al frumuseții pământești și care se remarcă și prin apariția unei estetici a Urâtului, ca urmare a faptului că gândirea mistică și teologică a epocii trebuie însă să justifice într-un fel sau altul prezența acestor monștri printre creaturile lui Dumnezeu), prin Renaștere (care se remarcă în încercarea ei de reabilitare a concepției despre Frumusețe ca imitație a naturii) și Romantism (când Frumusețea încetează a mai fi o formă; frumos devine nedeslușitul, haoticul), ajunge finalmente la reperele secolului XX (secol în care pentru o bună parte a artelor contemporane materia nu mai reprezintă numai corpul operei, ci însuși scopul său, însuși obiectul discursului estetic).

Frumusețea și gânditorii

Mai importantă însă îmi pare cealaltă dimensiune a cărții, aceea în care accentul nu cade pe istoria Frumuseții, ci pe istoria oamenilor și ideilor care au schimbat, de-a lungul timpului, concepția despre Frumos. Pitagora, Platon, Aristotel, Vitruviu, autorii școlii din Chartres, Toma d’Aquino, Alexander din Hales, Savonarola, Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Winckelmann, Kant, Rousseau, Hegel, Nietzsche și mulți alții. Micile articole ca De la greci la Nietzsche sau Numărul și muzica sau Culorile în poezie și în mistică sau Sublimul este ecoul unui mare suflet sau Reconstruirea contemporană a materiei încearcă – și reușesc – să arunce o mică lumină asupra ideilor majore care au modelat gândiri.

Frumusețea ilustrațiilor și a citatelor

Am enumerat deja suficiente argumente pentru o lectură a Istoriei Frumuseții. Însă încă două nu strică: mai întâi, ilustrațiile sunt nu doar de bună calitate ci și extrem de bine alese (mai ales pentru o carte care nu se pretinde o istorie a artei!); apoi – sau poate în primul rând – este remarcabilă imensa antologie de texte, de la Pitagora până astăzi, texte care însoțesc fiecare capitol.

 


Foto: Umberto Eco, 2013. (Tania, A3/Contrasto)

Comentarii

Despre mine

Pești. Fabricat în ’87, primavara, la Pitești. Vin la pachet cu toate calitățile și defectele zodiei. Workoholic uneori, alteori boem, orgolios, ambițios, hiper-activ, mofturos, ferm, exigent, mă dovedesc repede genul de persoană pe care trebuie să o „servești” doar în doze controlate atent.

Dragoș A Farmazon

Jefferson Dixit

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Thomas Jefferson (&Co.)
U.S. Declaration of Independence
1776